E-vet Pro Üniversite

E-vet Pro Bronz

E-vet Pro Silver

Maestro

DATAVET

E-vet Smart Web

E-vet Smart Bovine

 

E-vet Pro Gold

 

E-vet Pro Gold

Pet Klinikleri ve Hastaneler İçin

Kliniğinizdeki  hareket eden her şeyi kaydedip, onları raporlama imkanı sunarak, klinik  yönetimi, mal ve hizmet üretimi esnasında  oluşan medikal, idari  ve finansal süreçlerin  yürütülmesinde bir bütünlük oluşturarak size özel yönetimsel yapının hazırlanması ve kliniğinizi sınırsız kontrol etme imkanı sağlayan bir yazılım programıdır.

 

Evet Pro Gold Programı’nın size sunduğu özellikler ve faydalar;

 

Aşılama, tedavi, kontrol, tıraş randevusu, ödeme ve müşterilerin özel günleri gibi birçok hatırlatmaları hasta sahiplerine SMS ve E-mail olarak gönderebilme imkanı bulunmaktadır.

Laboratuvar cihazlarıyla anlık entegrasyon sağlanabilmekte ve cihazdan alınan veriler ziyaret ile otomatik ilişkilendirilebilmektedir.

Detaylı bir şekilde hastanın yaş, nevi, doğum bilgileri, soy bilgileri ve hasta sahibinin temel, kişisel bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde kayıt edilmektedir. Bunlarla birlikte hasta ve hasta sahibine ait çok sayıda resim eklenebilmektedir.

Laboratuvar modülü ile bütün laboratuvar işlemleri yapılabilmektedir (Muayene arşivinde saklanması, müşteriye çıktı olarak verebilme, klinikte kullanılan test parametreleri ve referans değerlerinin değiştirilebilir ve eklenebilir olması).

Hospitalizasyon modülü ile hastaların takibi, klinikte ne kadar süre ile kaldığı ve bu zaman zarfında hangi tüketimleri yaptığı hesaplanabilmekte ve hasta sahibinin hesabına yansıtılabilmektedir.

Klinikte gerçekleştirilen işlemlerin resmi formatta dökümleri alınarak zaman ve emek tasarrufu yapılmaktadır.

Hastaların sahiplerinin değiştirilmesi, tüm ziyaret geçmişleri ile birlikte yeni sahibine aktarma çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Stok yönetiminin kolay bir şekilde yapılabilmesi ve stok sayım modülü ile hızlı bir şekilde stok düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Ürünler hızlı fiyatlandırma modülü ile kolay bir şekilde satış fiyatları düzenlenebilmektedir.

Hatırlatma listesi bölümüyle kolay bir şekilde müşteriler ile iletişim kurabilmekte ve iş planlaması yapılabilmektedir(SMS, telefon, E-mail, dış hasta).

Randevu modülü sayesinde yapılacak işler ve birçok görev tipi ile planların yakından takibi kolayca yapılmakta ve randevu hatırlatmaları tek tuşla ilgilisine (SMS, E-mail) gönderilebilmektedir.

Geçmişte kullandığınız, günümüz teknolojisine uyum sağlayan programlardaki tüm bilgiler Evet Pro’ya aktarılabilmektedir (Hasta, hasta sahibi, aşı randevuları, müşteri bilgileri).

Size ait antetli tüm formları otomatik olarak doldurarak etkin bir form sistematiği uygulanmaktadır.

Reçete modülü ile yönetmeliğe uygun olarak belgeleriniz kayıt edilmekte ve istenildiğinde bu belgelerin çıktıları alınabilmektedir.

Aşı paketleri ve aşı programları sayesinde müşteriye özel aşı programı veya kliniğinize özel aşı programları oluşturup hastalara uygulanabilmektedir. Hastaların geçmişte farklı kliniklerde yaptırdığı aşılar kayıt altına alınabilir, hasta geçmişi bilgileri daha tutarlı ve detaylı saklanabilmektedir.

Ürün alış ve ürün satış işlemleri esnasında barkod özelliği ile zaman kaybı olmadan ürünlere hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Program yapısı gereği her modül kendi içinde farklı bölümlerden oluşmaktadır. Her bölüm için özel yetkilendirme (Ekleme, silme, düzeltme, izleme, dışarıya çıktı alabilme/xls, pdf, txt, rtf) yapılabilmektedir.

Favori ürünler ile en çok satışı olan ürünler işaretlenerek ziyaret anında bu kümeden seçim yapılabilir ve zaman etkin kullanarak hızlı bir şekilde işlemler tamamlanabilmektedir.

Spesifik tedavi paketleri oluşturulabilmekte ve oluşturulan tedavi listesi üzerinden hasta uygulamaları takip edilebilmektedir.

Programda klinikte kullanılan bütün ürünler ilaç ise doz, farmakolojik şekil, ambalaj, uygulama yeri bilgileriyle, petshop ürünleri ise barkod ve kod numaralarıyla birlikte kayıtlıdır.

Şubeli çalışan veteriner kliniklerine uygun alt yapısı sayesinde tek bir tuşla yönetici olarak şubelerdeki durum görüntülenebilmekte ve istenirse rapor alınabilmektedir.

Klinik işleyişini standart hale getirebilmek ve kayıpları önlemek adına aşı, operasyon ve tedavi paketleri oluşturabilme imkanı sunulmaktadır.

Müşteriye, müşteri gruplarına ya da bütün müşterilere tarihler arası özel indirim, e-puan kazandırılması ve kampanya yapabilme imkanı sunulmaktadır (Ürün, marka ve ürün grubuna göre).

Evet Pro kendi içerisinde etkin ve kapsamlı bir muhasebe modülü barındırmaktadır.

Evet Pro kayıt altına aldığınız tüm bilgilerin raporlarını, detaylı ya da grafiksel olarak size sunmaktadır.

Kliniğin çalışma yapısına uyabilmek adına yönetilebilir ve ayarlanabilir bir alt yapı bulunmaktadır. 

İstenirse lokal serverdan ya da e-vet server desteğiyle verileri koruma altına alma imkanı sunulmaktadır.

Otomatik ve manuel olarak verileriniz yedeklenebilmektedir.

Birden fazla bilgisayarda aynı anda ağ üzerinden gerçek zamanlı çalışabilmektedir.

Siz ve çalışanlarınıza özel kullanıcı adı ve şifre tanımlayabilme imkanı sunulmaktadır.

Program kullanıcısı sistemde ona atanan rol ile aktif olarak çalışmaktadır. Rol bilgisi kullanıcıya özel olarak tanımlanabilmekte veya tek bir rol ile herkesin aktif çalışması sağlanabilmektedir. Roller program genelinde hangi bölümlerde hangi işlemleri yapabileceğinizi belirleyen kısıtlamalarla ilgili yapıdır. Yönetici ve personel rolleri ile daha güvenli ve sağlam bir çalışma ortamı sağlanabilmektedir.

Günlük bütün finansal işlemlerin takibi sağlanmaktadır (Kasa giriş, kasa çıkış, günlük kasa raporu).

Çalışmak olduğunuz bütün banka hesapları, POS cihazları ayrı ayrı kayıt edilmekte ve bunların kazançları ayrı ayrı takip edilebilmektedir.

 

FAYDALAR

Tıbbı ve idari bilgilerin kağıt ortamında tutulmasına gerek kalmadan tüm veriler bilgisayar ortamında tutulur, arşivlenir ve istendiğinde her bilgiye kolaylıkla ulaşılmaktadır.

Kritik hasta verilerini gözle görülmeyecek şekilde koordine ederek gecikmeleri azaltmaktadır.

Hastane içerisinde kullanılan her türlü formun (Tetkik istem, epikriz vb.) sistem üzerinden düzenlenerek takip edilmesi sağlanabilmektedir.

Değişik kriterlere göre istatistik sonuçları alınabilmektedir.

Kaydı girilen verilerin doğrultusunda istenilen raporu alma imkanı bulunmaktadır.

Hastanın klinik geçmişinin yanı sıra doğru ve zamanında klinik bilgi sağlayarak tıbbi hataları azaltmaktadır.

Hastane içerisinde kullanılan her türlü malzemenin sistem üzerinden giriş-çıkış, kontrol ve takibi yapılarak gereksiz kullanım ve kaçaklar önlenmektedir.

Ürün Özellikleri

 • Özellik
  Durum
 • Muayene ve Hasta Modülü
 • Poliklinik Modülü
 • Hospitalizasyon Modülü
 • Laboratuvar Modülü
 • Tohumlama Modülü
 • Vezne Modülü
 • Senkronizasyon Modülü
 • Hasta Yönlendirme ve Bilgilendirme Modülü
 • Eczane Modülü
 • Tedavi Modülü
 • Görev Zamanlayıcı Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • Yönetmelik Modülü
 • Randevu Modülü
 • Ürün Yönetim Modülü
 • Operasyon Modülü
 • Aşılama Modülü
 • Doğum ve Gebelik Takip Modülü
 • Radyoloji Modülü
 • Raporlama Modülü
 • İhbar modülü
 • Hamilik Modülü
 • Sahiplendirme Modülü
 • Bağış Modülü
 • Barınak (Oda) Takip Modülü
 • Mikrochip Takip Modülü
 • Günlük Kontrol Modülü

GÖKSU MH. GAZİ BULVARI 92. SOK. 465/9 KEPEZ ANTALYA