E-vet Pro Gold

E-vet Pro Üniversite

E-vet Pro Silver

Maestro

DATAVET

E-vet Smart Web

E-vet Smart Bovine

 

E-vet Pro Bronz

 Büyükbaş Klinik ve Hastaneleri İçin

 

Klinik  yönetimi, mal ve hizmet üretimi esnasında  oluşan medikal, idari  ve finansal süreçlerin  yürütülmesinde bir bütünlük oluşturarak size özel yönetimsel yapının hazırlanması ve kliniğinizi sınırsız kontrol etme imkanı sağlayan bir yazılım programıdır.

Evet Pro Bronz  Yazılım Paketinin Size Sunduğu Özellikler:

Kızgınlık, kuru dönem, doğum, aşılama, tedavi kontrol, ödeme ve müşterilerin özel günleri gibi birçok hatırlatma hasta sahiplerine SMS ve E-mail olarak gönderilebilmektedir.

Reçete; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın istemiş olduğu formatta, tüm özellikleri kayıtlı ve yeni ilaçların piyasaya girmesi sebebi ile sürekli olarak güncellenen ilaç listesinden, sadece ilaç ismi seçilerek(diğer bütün istenilenler otomatik olarak aktarılır) 3 nüsha olarak düzenlenebilmektedir. Nokta vuruşlu yazıcıdan çıktı alınabilmektedir.

Normal satışını yapılan ilaçların aynı zamanda reçetesi de oluşturulabilmektedir. Tüm ilaç, aşı ve sarfların stok ve nerelerde kullanıldığının bilgisi anlık olarak alınabilmektedir.

 

Tavsiye  reçetesi ise reçete kayıt defterine, muayene reçetesi ise reçete kayıt defterine ve muayene kayıt defterine işlenmektedir.

 

Reçetedeki ilaçlar hangi hayvana uygulandıysa onun dosyasına kaydedilmektedir. Kullanılan ilaçlar ilaç stoğundan düşülerek gerekirse otomatik sipariş listesine eklenmektedir.

 

Hastanın semptomları programa kayıtlı semptomlardan seçilerek, kayıtlı teşhislerden teşhis girilebilmektedir.

 

Tedavilerin kontrolü otomatik olarak hatırlatılmaktadır. Tüm teşhis ve tedavilerin ayrıntılı raporları alınabilmektedir.

 

Yapılan suni tohumlamalar Bakanlığa verilmesi gereken Suni Tohumlama Aylık İcmali’ne kaydedilip istenildiğinde çıktı olarak alınabilmektedir.

 

Tüm senkronizasyon yöntemleri E-vet'te kayıtlıdır. Yeni oluşan prosedürler için güncelleme yapılmaktadır.  Sadece prosedürü başlatmak yeterlidir. Tüm hatırlatmalar otomatik olarak yapılmaktadır. Tohumlama saatleri de uyarı olarak gelmektedir.

 

Kişisel senkronizasyon protokolleri oluşturulabilmektedir.

Tüm doğum, kuru dönem ve doğum öncesi yapılması gereken işlemlerin hatırlatması yapılmaktadır.

 

Doğumla beraber buzağının kaydı yapılabilmektedir.

 

Detaylı bir şekilde hastanın yaş, nevi, doğum bilgileri, soy bilgileri ve hasta sahibinin temel, kişisel bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde kayıt edilebilmektedir. Bunlarla birlikte hasta ve hasta sahibine ait çok sayıda resim eklenebilmektedir.

 

Hasta sahiplerinin değiştirilmesi, tüm ziyaret geçmişleri, tohumlama, doğum vb. bilgileri ile birlikte yeni sahibine kolay ve hızlı bir şekilde aktarılabilmektedir.

 

Hatırlatma listesi bölümü sayesinde müşteriler ile kolay bir şekilde iletişim kurabilmekte ve iş planlaması yapılabilmektedir (SMS, telefon, E-mail, dış hasta).

 

Randevu modülü sayesinde yapılacak işler ve birçok görev tipi ile planların yakından takibi kolayca yapılmakta ve randevu hatırlatmaları tek tuşla ilgilisine (SMS,E-mail) gönderilebilmektedir.

 

Geçmişte kullandığınız, günümüz teknolojisine uyum sağlayan programlardaki tüm bilgiler Evet Pro’ya aktarılabilmektedir (Hasta, hasta sahibi, aşı randevuları, müşteri bilgileri).

 

Kurumunuza ait antetli tüm formlar otomatik olarak doldurularak etkin bir form sistematiği uygulanabilmektedir. 

 

Reçete modülü ile yönetmeliğe uygun olarak belgeleriniz kayıt edilmekte ve istenildiğinde bu belgelerin çıktıları alınabilmektedir.

 

Aşı paketleri ve aşı programları sayesinde müşteriye özel aşı programı veya kliniğinize özel aşı programları oluşturup hastalara uygulanabilmektedir. Hastaların geçmişte farklı kliniklerde yaptırdığı aşılar kayıt altına alınabilir, hasta geçmişi bilgileri daha tutarlı ve detaylı saklanabilmektedir.

 

Ürün alış ve ürün satış işlemleri esnasında barkod özelliği ile zaman kaybı olmadan ürünlere hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.

 

Program yapısı gereği her modül kendi içinde farklı bölümlerden oluşmaktadır. Her bölüm için özel yetkilendirme (Ekleme, silme, düzeltme, izleme, dışarıya çıktı alabilme/xls, pdf, txt, rtf) yapılabilmektedir.

 

Programda klinikte kullanılan bütün ürünler ilaç ise doz, farmakolojik şekil, ambalaj, uygulama yeri bilgileriyle, petshop ürünleri ise barkod ve kod numaralarıyla birlikte kayıtlıdır. 

 

Şubeli çalışan veteriner kliniklerine uygun alt yapısı sayesinde tek bir tuşla, yönetici olarak şubelerin durumu görüntülenmekte ve istenirse şube raporları alınabilmektedir.

 

Klinik işleyişini standart hale getirebilmek ve kayıpları önlemek adına aşı ve senkronizasyon paketleri oluşturabilme imkanı sunulmaktadır.

 

Program kendi içerisinde etkin ve kapsamlı bir muhasebe modülü barındırmaktadır.

Kayıt altına alınan tüm bilgilerin raporları detaylı şekilde veya grafik olarak sunulmaktadır.

 

Kliniğin çalışma yapısına uyabilmek adına yönetilebilir ve ayarlanabilir alt yapı bulunmaktadır.    

 

İstenirse lokal server ya da e-vet server desteğiyle verileri koruma altına alma imkanı sunulmaktadır.Otomatik veya manuel olarak verileriniz yedeklenebilmektedir.

 

Birden fazla bilgisayarda aynı anda ağ üzerinden gerçek zamanlı çalışılabilmektedir.

 

Yönetici ve çalışanlara özel kullanıcı adı ve şifre tanımlayabilme imkanı bulunmaktadır.

 

Program kullanıcısı sistemde ona atanan rol ile aktif olarak çalışmaktadır. Rol bilgisi kullanıcıya özel tanımlanabilir veya tek bir rol ile herkesin aktif çalışması sağlanabilmektedir. Roller program genelinde hangi bölümlerde hangi işlemlerin yapabileceği ile ilgili olarak kısıtlamaların belirlendiği yapıdır. Yönetici ve personel rolleri ile daha güvenli ve sağlam bir çalışma ortamı sağlanabilmektedir.

 

Günlük bütün finansal işlemlerin takibi sağlanmaktadır (Kasa giriş, kasa çıkış, günlük kasa raporu).

 

Çalışmakta olunan bütün banka hesapları, POS cihazları ayrı ayrı kayıt edilmekte ve bunların kazançlarının takibi ayrı ayrı yapılabilmektedir.

 

FAYDALAR

 

Tıbbi ve idari bilgilerin kağıt ortamında tutulmasına gerek kalmadan tüm verilerin bilgisayar ortamında tutulup arşivlenmesini, istenildiğinde her bilgiye kolaylıkla ulaşılmasını sağlamaktadır.

 

Kritik hasta verilerini gözle görülmeyecek şekilde koordine ederek gecikmeleri azaltmaktadır.

 

Hastane içerisinde kullanılan her türlü formun(tetkik isteği, epikriz vb.) sistem üzerinden düzenlenerek takip edilmesi sağlanmaktadır.

 

Değişik kriterlere göre istatistik sonuçları alınabilmektedir.

 

Kaydı girilen verilerin doğrultusunda istenilen rapor alınabilmektedir.

 

Hastanın klinik geçmişinin yanı sıra doğru ve zamanında klinik bilgi sağlayarak tıbbi hataları azaltmaktadır. 

 

Hastane içerisinde kullanılan her türlü malzemenin sistem üzerinden giriş, çıkış, kontrol ve takibi yapılarak gereksiz kullanım ve kaçaklar önlenmektedir.

Ürün Özellikleri

 • Özellik
  Durum
 • Muayene ve Hasta Modülü
 • Poliklinik Modülü
 • Hospitalizasyon Modülü
 • Laboratuvar Modülü
 • Tohumlama Modülü
 • Vezne Modülü
 • Senkronizasyon Modülü
 • Hasta Yönlendirme ve Bilgilendirme Modülü
 • Eczane Modülü
 • Tedavi Modülü
 • Görev Zamanlayıcı Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • Yönetmelik Modülü
 • Randevu Modülü
 • Ürün Yönetim Modülü
 • Operasyon Modülü
 • Aşılama Modülü
 • Doğum ve Gebelik Takip Modülü
 • Radyoloji Modülü
 • Raporlama Modülü
 • İhbar modülü
 • Hamilik Modülü
 • Sahiplendirme Modülü
 • Bağış Modülü
 • Barınak (Oda) Takip Modülü
 • Mikrochip Takip Modülü
 • Günlük Kontrol Modülü

GÖKSU MH. GAZİ BULVARI 92. SOK. 465/9 KEPEZ ANTALYA