E-vet Pro Bronz

E-VET PRO BRONZ Büyükbaş Kliniğinizdeki hareket eden her şeyi kaydedip, onları raporlama imkanı sunarak, klinik yönetimi, mal ve hizmet üretimi esnasında oluşan medikal, idari ve finansal süreçlerin yürütülmesinde bir bütünlük oluşturarak size özel yönetimsel yapının hazırlanması ve kliniğinizi sınırsız kontrol etme imkanı sağlayan bir yazılım programıdır.

Demo Talebi
Ürün: E-vet Pro
Paket:

Büyükbaş Klinik ve Hastaneleri İçin

Klinik yönetimi, mal ve hizmet üretimi esnasında oluşan medikal, idari ve finansal süreçlerin yürütülmesinde bir bütünlük oluşturarak size özel yönetimsel yapının hazırlanması ve kliniğinizi sınırsız kontrol etme imkanı sağlayan bir yazılım programıdır.


Evet Pro Üniversite Programı’nın size sunduğu özellikler ve faydalar;Hospitalizasyon Modülü
Muayene ve Hasta Modülü
Poliklinik Modülü
Laboratuvar Modülü
Tohumlama Modülü
Hasta Yönlendirme ve Bilgilendirme Modülü
Radyoloji Modülü
Raporlama Modülü
Aşılama Modülü
Operasyon Modülü
Yönetmelik Modülü
Ürün Yönetim Modülü
Muhasebe Modülü
Randevu Modülü
Tedavi Modülü
Görev Zamanlayıcı Modülü
Eczane Modülü
Vezne Modülü
Senkronizasyon Modülü
Doğum ve Gebelik Takip Modülü
İhbar modülü
Hamilik Modülü
Sahiplendirme Modülü
Bağış Modülü
Barınak (Oda) Takip Modülü
Günlük Kontrol Modülü
Mikrochip Takip Modülü
  1. Cobus Bester March 20, 2020

    Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.

  2. Cobus Bester March 12, 2020

    Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.

  3. Cobus Bester March 11, 2020

    Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.

Add a review

Yukleniyor