E-vet Pro Silver

Evet Pro Barınak Programı sahipsiz minik dostlarımız ile ilgili bütün verilerin kayıt altına alınmasını, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Demo Talebi
Ürün: E-vet Pro
Paket:

Belediyeler ve Hayvan Barınakları İçin

Evet Pro Barınak Programı sahipsiz minik dostlarımız ile ilgili bütün verilerin kayıt altına alınmasını, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesini sağlamaktadır.Evet Pro Barınak Yazılım Paketinin Özelikleri:

Barınağın kapısından içeri giren minik dostlarımızın kaydı detaylı bir şekilde alınabilmektedir (Genel bilgiler, getiren personel, geliş nedeni, getirildiği bölge vb).


İhbar modülünde gelen bütün ihbarlar sisteme girilebilmektedir. Ve bu ihbarlar personele hangi bölgeden minik dostumuzun alınacağı bilgisi ile birlikte anında SMS ya da E-mail olarak iletilmektedir.


Günlük kontrol modülü ile günlük kontrole çıkan veteriner hekim mobil uygulama ya da bilgisayar ile hayvanları istediği bölüme atayabilir, atama sebebini not olarak yazabilmektedir.


Her barınağın alt yapı ve işleyişi farklıdır. Bu işleyişe uyabilmesi adına bölümler tanımlanabilme ve sonrasında bu bölümler arasında hayvan transferi sağlanabilmektedir.


Hamili modülü; hayvan yaşam alanı için yeterli alanı olmayanların, vakti olmayanların yada hastalık sebebiyle evlerinde bakamayacak kişilerin evlat edinmeleri için oluşturulmuş sistemdir. Gönüllü kişiler hamisi olduğu hayvanın aylık giderlerini karşılar. Karşılıklı güven sağlandıktan sonra hamisi olan kişi dışarıya götürüp gezdirebilir ya da tatile giderken yanında götürebilir. Bu kayıtların hepsi Evet Pro Barınak üzerinden takip edilebilmektedir.


Sahiplendirme modülü ile sahiplendirilecek hayvanlar program üzerinde ayrı bir bölümde toplanabilmekte ve detaylı arama bölümüne aranan özelliklerin girilmesi ile hayvan seçimi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Böylece minik dostlarımız kolay bir şekilde sahiplendirilebilmektedir.


Bağış modülü ile barınağa gelen gönüllülerin getirdikleri yardımlar sistemde görülmekte ve istenildiğinde bunlar liste halinde kullanıcıya sunulmaktadır.


Laboratuvar cihazlarıyla anlık entegrasyon sağlanabilir, cihazdan alınan veriler ziyaret ile otomatik ilişkilendirilebilmektedir.


Detaylı bir şekilde hastanın yaş, nevi, doğum bilgileri, soy bilgileri ve hasta sahibinin temel, kişisel bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde kayıt edilebilir. Bunlarla birlikte hasta ve hasta sahibine ait çok sayıda resim eklenebilmektedir.


Laboratuvar modülü ile bütün laboratuvar işlemleri yapılabilmektedir (Muayene arşivinde saklanması, müşteriye çıktı olarak verebilme, klinikte kullanılan test parametreleri ve referans değerlerinin değiştirilebilir, eklenebilir olması).


Barınakta gerçekleştirdiğiniz işlemlerin resmi formatta dökümlerini alabilir, bu evrakları manuel hazırlama ve zaman kaybetme derdinden kurtulabilirsiniz.


Stok sayım modülü ile kolay stok yönetimi ve hızlı stok düzenlenmesi yapılabilmektedir.


Hatırlatma listesi bölümüyle kolay bir şekilde yardımseverler ile iletişim kurabilmekte ve iş planlaması yapılabilmektedir (SMS, telefon, E-mail, dış hasta).


Randevu modülü sayesinde yapılacak işler ve birçok görev tipi ile planların yakından takibi kolayca yapılmakta ve randevu hatırlatmaları tek tuşla ilgilisine (SMS,E-mail) gönderilebilmektedir.


Geçmişte kullandığınız, günümüz teknolojisine uyum sağlayan programlardaki tüm bilgiler Evet Pro’ya aktarılabilmektedir (Hasta, hasta sahibi, aşı randevuları, müşteri bilgileri).


Size ait antetli tüm formları otomatik olarak dolduran etkin bir form sistematiği uygulanmaktadır.


Reçete modülü ile yönetmeliğe uygun olarak belgeleriniz kayıt edilmekte ve istenildiğinde bu belgelerin çıktıları alınabilmektedir.


Program yapısı gereği her modül kendi içinde farklı bölümlerden oluşmaktadır. Her bölüm için özel yetkilendirme (Ekleme, silme, düzeltme, izleme, dışarıya çıktı alabilme/xls, pdf, txt, rtf) yapılabilmektedir.


Spesifik tedavi paketleri oluşturulabilmekte ve oluşturulan tedavi listesi üzerinden hasta uygulamaları takip edilebilmektedir.


Barınak işleyişini standart hale getirebilmek ve kayıpları önlemek adına aşı, operasyon ve tedavi paketleri oluşturabilme imkanı sunulmaktadır.


Evet Pro kayıt altına aldığınız tüm bilgilerin raporlarını, detaylı ya da grafiksel olarak size sunmaktadır.


Kliniğin çalışma yapısına uyabilmek adına yönetilebilir ve ayarlanabilir bir alt yapı bulunmaktadır.


İstenirse lokal serverdan ya da e-vet server desteğiyle verileri koruma altına alma imkanı sunulmaktadır.


Otomatik ve manuel olarak verileriniz yedeklenebilmektedir.


Birden fazla bilgisayarda aynı anda ağ üzerinden gerçek zamanlı çalışabilmektedir.


Siz ve çalışanlarınıza özel kullanıcı adı ve şifre tanımlayabilme imkanı sunulmaktadır.


Program kullanıcısı sistemde ona atanan rol ile aktif olarak çalışmaktadır. Rol bilgisi kullanıcıya özel olarak tanımlanabilmekte veya tek bir rol ile herkesin aktif çalışması sağlanabilmektedir. Roller program genelinde hangi bölümlerde hangi işlemleri yapabileceğinizi belirleyen kısıtlamalarla ilgili yapıdır. Yönetici ve personel rolleri ile daha güvenli ve sağlam bir çalışma ortamı sağlanabilmektedir.


FAYDALAR ;


Tıbbi ve idari bilgilerin kağıt ortamında tutulmasına gerek kalmadan tüm veriler bilgisayar ortamında tutulur, arşivlenir ve istendiğinde her bilgiye kolaylıkla ulaşılmaktadır.


Kritik hasta verilerini gözle görülmeyecek şekilde koordine ederek gecikmeleri azaltmaktadır.


Barınak içerisinde kullanılan her türlü formun (Tetkik istemi, epikriz vb) sistem üzerinden düzenlenerek takip edilmesi sağlanmaktadır.


Değişik kriterlere göre istatistik sonuçları alınabilmektedir.


Kaydı girilen verilerin doğrultusunda istenilen raporu alma imkanı sağlanmaktadır.


Hastanın klinik geçmişinin yanı sıra, doğru ve zamanında klinik bilgi sağlayarak tıbbi hataları azaltmaktadır.


Barınak içerisinde kullanılan her türlü malzemenin sistem üzerinden giriş-çıkış, kontrol ve takibi yapılarak gereksiz kullanım ve kaçaklar önlenmektedir.


Hospitalizasyon Modülü
Muayene ve Hasta Modülü
Poliklinik Modülü
Laboratuvar Modülü
Tohumlama Modülü
Hasta Yönlendirme ve Bilgilendirme Modülü
Radyoloji Modülü
Raporlama Modülü
Aşılama Modülü
Operasyon Modülü
Yönetmelik Modülü
Ürün Yönetim Modülü
Muhasebe Modülü
Randevu Modülü
Tedavi Modülü
Görev Zamanlayıcı Modülü
Eczane Modülü
Vezne Modülü
Senkronizasyon Modülü
Doğum ve Gebelik Takip Modülü
İhbar modülü
Hamilik Modülü
Sahiplendirme Modülü
Bağış Modülü
Barınak (Oda) Takip Modülü
Günlük Kontrol Modülü
Mikrochip Takip Modülü
  1. Cobus Bester March 20, 2020

    Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.

  2. Cobus Bester March 12, 2020

    Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.

  3. Cobus Bester March 11, 2020

    Really happy with this print. The colors are great, and the paper quality is very good.

Add a review

Yukleniyor